خبرخوان اخلاق و حقوق شهروندی
خبرخوان شهر، خانه و حرفه
خبرخوان مدرسه و دانشگاه
خبرخوان شبکه‌های شهروندی
خبرخوان روایت شهروندان
خبرخوان پیشنهاد وقت‌گذرانی
ملزومات توسعه

شهروندان > شهروندان - محمد بسته نگار*: در توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی و وجود نارسایی‌هایی که هر کشور با آن مواجه است، موارد بسیاری دخیل هستند. مواردی که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند منشأ اثر باشند و تاثیرات بسیاری را در تمامی وجوه بر جامعه برجا گذارند.

دیپلماسی کارآفرینی بدون مرز

مدرسه و دانشگاه > شهروندان: ده‌ها مدیر موفق شرکت‌های تکنولوژی ایرانی و آمریکایی و چندین کارآفرین مشهور و استاد دانشگاه در یک کنفرانس در دانشگاه برکلی آمریکا خواستار لغو تحریم‌ها علیه ایران و رفع موانع سرمایه‌گذاری در ایران شدند.