خبرخوان اخلاق
خبرخوان حقوق شهروندی
خبرخوان شهر و شهروندی
خبرخوان زندگی حرفه‌ای
خبرخوان ديدگاه‌ها و چهره‌ها
خبرخوان آموزش
اهمیت ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها

آموزش > شهروندان: بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال 92 بیش از 13% از قربانیان ناشی از تصادفات راه‌های برون شهری و روستایی مربوط به عابران پیاده می باشند که از این میان، در حدود 51% از کشته شدگان را دانش‌آموزان تشکیل می دهند.

گزارش ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس / جزئیات دستورالعمل

آموزش > شهروندان: در آذر ماه 1392 تصادف خونین مینی‌بوس دانش‌آموزان با یک دستگاه تریلر در خوزستان در صدر خبرها قرار داشت. حادثه‌ای که منجر به کشته‌شدن 10 نفر و زخمی‌ گردیدن 12 نفر دیگر شد.