خبرخوان اخلاق و حقوق شهروندی
خبرخوان شهر، خانه و حرفه
خبرخوان شبکه‌های شهروندی
خبرخوان روایت شهروندان
خبرخوان پیشنهاد وقت‌گذرانی
ساخت‌وساز در «کوه»‌های تهران

شهر، خانه و حرفه > ساخت‌وساز در شهر تهران بعد از عبور از خط‌قرمز «فضای‌سبز»، دومین حریم ممنوعه را هم شکست.

زندگی زیر نگاه دوربین‌ها

اخلاق و حقوق شهروندی > با ورود این چشم های همیشه باز به اکثر اماکن تجاری، آموزشی، فرهنگی و حتی خیابان ها، کارکرد بالابردن امنیت به کارکرد دیگری به نام تحت کنترل داشتن وضعیت تغییر پیدا کرده است. کسی از سرنوشت میلیاردها ساعت ضبط شده از زندگی روزمره مردم خبر ندارد در حالی که بسیاری از این دوربین ها به اینترنت وصل هستند.